AKTUALNOŚCI

 • NOWY Regulamin rekrutacji
  Informujemy, iż w zakładce DOKUMENTY został opublikowany NOWY Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie oraz NOWY wzór Umowy wsparcia. […]
 • Alokacja na II kwartał 2024 roku
  Informujemy, iż alokacja na II kwartał 2024 roku wynosi 3.000.000 zł. […]
 • Ograniczenie ilości zawieranych umów wsparcia
  Informujemy, iż do czasu osiągnięcia zaplanowanych w projekcie wskaźników (§8 ust. 2a Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie) z jednym przedsiębiorstwem (NIP) może zostać zawarta wyłącznie jedna umowa wsparcia.   […]
 • Kursy EURO
  Informujemy, iż zostały zaktualizowane kursy euro do przeliczenia obrotów ze sprzedaży i sumy aktywów bilansu w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorcy. Aktualna tabela kursów na dzień 31 grudnia danego roku jest do pobrania w zakładce MATERIAŁY POMOCNICZE. Prosimy o zapoznanie się z materiałem i […]
 • Informacja o naborze
  Informujemy, iż z dniem 1 marca 2024 roku, od godz. 9:00 odblokowujemy nabór do projektu, na wszystkie kategorie dofinansowania. Alokacja wynosi 2.000.000,00 zł Nabór prowadzony będzie elektronicznie za pomocą generatora witkac.pl. W celu przygotowania wniosku należy: zarejestrować konto na […]
 • Spotkanie informacyjne
  Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne pn. „Zainwestuj w siebie i swoją kadrę – Fundusze Europejskie na szkolenia” organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie. Podczas spotkania, które odbędzie się w dniu 15.02.20204 o godz. […]
 • Dokumenty ZUS
  Informujemy, iż obligatoryjnym załącznikiem na etapie składania dokumentacji rekrutacyjnej jest dokumentacja ZUS. Jeśli zatrudniasz pracowników (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna), do deklaracji ZUS DRA, za każdego ubezpieczonego, dołączasz również: ZUS RCA / ZUS RSA i ZUS ZUA oraz potwierdzenie […]
 • INFORMACJA O NABORZE
    Informujemy, iż z dniem 31 stycznia 2024 roku uruchamiamy nabór do nowej edycji projektu, który będzie przeznaczony dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie na poziomie 80%, tj. zgodnie z zapisami §7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, będzie dotyczył WYŁĄCZNIE […]
 • Regulamin rekrutacji
  Informujemy, iż w zakładce DOKUMENTY został opublikowany Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie. Niebawem więcej informacji dotyczących planowanego naboru wniosków. […]
 • Witamy !
  Wkrótce więcej informacji na temat naszego programu. […]