Informacja o naborze

Informujemy, iż z dniem 1 marca 2024 roku, od godz. 9:00 odblokowujemy nabór do projektu, na wszystkie kategorie dofinansowania. Alokacja wynosi 2.000.000,00 zł

Nabór prowadzony będzie elektronicznie za pomocą generatora witkac.pl.

W celu przygotowania wniosku należy:

  • zarejestrować konto na platformie witkac.pl
  • przygotować i złożyć dokumenty zgodnie z Regulaminem

Wnioski, które zostaną złożone w inny sposób niż za pomocą platformy witkac.pl nie będą podlegać rejestracji.

Dodaj komentarz