MATERIAŁY POMOCNICZE

Kurs EURO do przeliczania obrotów i sumy aktywów bilansu

format PDF