MATERIAŁY POMOCNICZE

Średnioroczny kurs EURO do przeliczania obrotów i sumy aktywów bilansu

format PDF