Punkt doradczy Koszalin

ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
pokój 209, 210

Doradca Rozwojowy
Małgorzata Leśniewska-Lorek

tel. 511 996 249
e-mail: m.lesniewska@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy
Agnieszka Szpalerska

tel. 511 996 395
e-mail: a.szpalerska@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy
Joanna Zienkowicz

tel. 502 077 097 e-mail:
j.zienkowicz@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy
Paulina Sułek

tel. 515 416 845
e-mail: p.sulek@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy
Paulina Januszewska

tel. 515 416 856
e-mail: p.januszewska@karrsa.pl

Punkt doradczy Szczecin

Krzysztofa Kolumba 1, pok. 118
70-035 Szczecin

Doradca Rozwojowy
Mirela Zdobylak

tel. 515 416 886
e-mail: m.zdobylak@karrsa.pl

Biuro projektu

Koszalińska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
pokój 203, 207

Kierownik projektu
Ewa Szydłowska

tel. 507 958 303
e-mail: e.szydlowska@karrsa.pl

Specjalista ds. rozliczeń
Joanna Zienkowicz

tel. 502 077 097
e-mail: j.zienkowicz@karrsa.pl

Specjalista ds. monitorowania i kontroli
Krzysztof Sumara

tel. 502 077 096
e-mail: k.sumara@karrsa.pl