Ograniczenie ilości zawieranych umów wsparcia

Informujemy, iż do czasu osiągnięcia zaplanowanych w projekcie wskaźników (§8 ust. 2a Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie) z jednym przedsiębiorstwem (NIP) może zostać zawarta wyłącznie jedna umowa wsparcia.  

Dodaj komentarz