INFORMACJA O NABORZE

 

W celu przygotowania wniosku należy:

  • zarejestrować konto na platformie witkac.pl
  • przygotować i złożyć dokumenty zgodnie z Regulaminem

Link do platformy zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 31.01.2024 roku o godz. 9:00 w zakładce NABÓR.

Wnioski, które zostaną złożone w inny sposób niż za pomocą platformy witkac.pl nie będą podlegać rejestracji.

Dodaj komentarz